Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

LÊ TÔN TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ VÀ NGÀI BỒ TÁT ĐỊA TẠI NGHĨA TRANG THIỆN NGHIỆP THÀNH PHỐ PHAN THIẾT