Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

HỘ NIỆM VÃNG SANH BỒ TÁT SƠ PHÁT TÂM NI SƯ THÍCH NỮ DIỆU HẠNH PHÁP HIỆU HUỆ LẠC RỜI BỎ BÁO THÂN LÚC 19H NGÀY 9. 9 NĂM BINH THÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét