Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

HỘ NIỆM VÃNG SANH BỒ TÁT SƠ PHÁT TÂM NGUYỄN THỊ KIM LOAN PD QUẢNG PHỤNG SN 1984 RỜI BỎ BÁO THÂN NGÀY 3.7 NĂM BÍNH THÂN SAU 43 NGÀY HỘ NIỆM SAU 24H HỘ NIỆM ĐÃ ĐỂ LẠI THOẠI TƯỚNG MỀM, ĐẸP ĐẶC BIỆT LÀ TRƯỚC KHI RỜI BỎ BÁO THÂN KHOẢNG 10 PHÚT BỒ TÁT ĐÃ CHẮP TAY ĐẢNH LỄ ĐỨC PHẬT VÀ THANH

<

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét