Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

HỘ NIỆM VÃNG SANH

BỒ TÁT SƠ PHÁT TÂM TRẦN THỊ TRÀ PHÁP DANH DIỆU THOÁT RỜI BỎ BÁO THÂN LÚC 2Oh3o NGÀY 21.11 NĂM BÍNH THÂN TẠI XÃ XUÂN TÂM XUÂN LỘC TỈNH ĐỒNG NAI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét