Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

KHAI THỊ HỘ NIỆM

KHAI THỊ HỘ NIỆM CỦA ĐỨC  PHÁP CHỦ HĐCMGHPGVN HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ, TIẾN SỸ BÙI HỮU DƯỢC VỤ TRƯỞNG VỤ PHẬT GIÁO BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ. HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH ĐỆ NHỊ PHÁP CHỦ CHỦ TỊCH HĐTSGHPGVN VIÊN TỊCH TRONG SỰ HỘ NIỆM CỦA TỨ CHÚNG CÙNG 1O PHƯƠNG CHƯ PHẬT CHƯ BỒ TÁT THÁNH CHÚNG TẠI CHÙA VẠN ĐỨC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét