Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

NHÂN NGÀY VÍA ĐỨC TỪ PHỤ A DI ĐÀ

 BAN HỘ NIỆM BON SAI HỘ NIỆM BA THƠI CHO BỒ TÁT SƠ PHÁT TÂM LÊ THỊ CƯỜNG PHÁP DANH NGỌC THỊNH Ở 713 TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIÊT CÙNG CHÍN CÕI CHÚNG SANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét