Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

HỘ NIỆM VÃNG SANH Bồ Tát sơ phát tâm Kha Thị Thu Cúc

Kinh Địa Tạng " Người sắp chết quyến thuộc vì họ Niệm danh hiệu Phật làm cho mỗi câu danh hiệu Phật lọt vào lỗ Tai hoặc nơi Bổn Thức nghe biết thì người chết tiêu trừ đựơc 5 tội vô gián là Giết Cha, Giết Mẹ, Giết A La Hán, làm Phật chảy máu , Phá hại tăng đoàn còn các nghiệp báo khác đều được tiêu sạch." Bổn thức chính là Thức thứ 8 A Lại Da Thức khi nhập thai thì thức này đến trước, khi chết thì ra đi sau cùng khi toàn thân lạnh giá mới thực sự là chết thường là 8h . Do vậy Tổ sư Ấn Quang đã khẳng định" Hộ Niệm lâm chung chính là giúp cho một người Thành Phật quan trọng nhất đời người".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét