Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

HỘ NIỆM VÃNG SANH Bồ Tát sơ phát tâm TỪ SỸ LỰC

Hộ niệm lâm chung lả giúp cho một người Thành Phật là căn cứ vào xác quyết của Đức Phật trong Kinh niệm phật Thành Phật tức Kinh niệm Phật Ba La Mật "  Vãng Sanh đồng ý nghĩa với Thành  Phật vì Vãng sanh tức là Thành Phật muốn Vãng sanh chỉ cần xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật Là Đủ vì A Di Đà Phật chính là Phật tánh của chúng sanh."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét