Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

HỘ NIỆM VÃNG SANH Bồ Tát sơ phát tâm Trần Văn Nhung PD. Vạn Yên

Khi chết Thần Thức sẽ đi theo 3 đường. 1 là đi theo Nghiệp lực từ vô thỉ kiếp, 2  là đi theo Tập khí tức là Thói quen. 3  là đi theo niệm hiện tại tức là niệm hướng đến của người sắp chêt thế lực nào mạnh thì đi theo thế lực đó nhưng nghiệp lực không bằng nguyện lực vì nghiệp lực không có hình tướng còn Nguyện lực là TÂM NGUYỆN của người sắp chết rât khẩn thiêt , chí thành chí kính như lửa cháy đầu, như người sắp chết đuối nên một niệm tương ưng sẽ hoành siêu tam giới. Do vậy hộ niệm khi lâm chung là giúp cho người sắp chết giữ vững chánh niệm niệm danh hiệu A Di Đà Phật đến hơi thở cuối cùng hoặc Thần Thức niệm Phật trước khi dời khỏi Thể xác thường là 8h thì xẽ được VÃNG SANH CỰC LẠC.Tỷ như gạo nấu thành cơm vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét