Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

NHỮNG TỜ PHÁP CĂN BẢN CỦA NGƯỜI HỌC PHẬT

Đức Phật dạy" Đừng tin tưởng một điều gì vì phong văn, hoặc một tập quán lưu truyền , hoặc được nhiều người nói đi nhắc lại, hoặc bút tích của thánh nhân, hoặc thói quen từ lâu khiến ta nhận điều đó là đúng, hoặc một điều gì đó ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta. Đừng tin tưởng một điều gì chỉ tin vào uy tín của các thầy dạy các ngươi. Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các ngươi đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng có lợi cho mình và chúng sanh ."Kinh Tăng A Hàm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét