Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

TRUY TIỄN THẤT BA

Gia quyến cùng Đạo tràng Niệm Phật truy tiễn cho Bồ tát sơ Phát tâm TỪ SỸ LỰC Pd: Quảng Lượng Độ Tử Chính là Độ Sanh đúng như lời dạy của Đức Phật nói với vua Tịnh Phạm"Tất cả thế gian pháp đều là Phật pháp"môt lời qua tai Bồ Đề muôn thủa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét