Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

HỘ NIỆM VÃNG SANH

Bồ Tát Sơ Phát Tâm  NGUYỄN THỊ LƯỢNG . Pháp Danh : Diệu Đồng. SN: 1952 Rời bỏ báo thân lúc 11h 45  ngày 24.3 Năm Đinh Dậu. Tại Chùa Thuốc Nam Hưng Bình Tự phường Đức Long , Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. Kinh Niệm Phật Thành Phật" Tin rằng pháp  niệm Phật Vãng Sanh là môn tu duy nhất cho hết thảy mọi người, vì rời  môn tu này thì mọi Người, mọi loài không thể giải thoát, nếu phế bỏ môm tu này thì Chư Phật cũng không thể dùng một pháp nào khác để cứu độ hết thảy hữu tình đúng như bản thệ, đúng như bản nguyện."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét