Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

TRUY TIỄN TUẦN BA

Chào Mừng ngày Đại lễ Phật Đản Đạo tràng truy tiễn tuẩn thứ ba cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm NGUYỄN THỊ LƯỢNG, Pháp danh : Diệu Đồng, Tại Chùa Thuốc Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét