Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

BAN HỘ NIỆM BON SAI- PHAN THIÊT

Gia quyến cùng Ban hộ niệm Bon Sai lập đàn hộ niệm cho Bồ Tát sơ  phát tâm NGUYÊN THỊ MAI pd; Diệu Âm sn; 1957 tại xã Tiến Thành - Thành phố Phan Thiêt bị ung thư giai đoạn cuối.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét