Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

BAN HỘ NIỆM BON SAI

Sau 7 ngày lập đàn Hộ niệm với tâm chí thành chí kính 6 người con gái cùng hai người con trai và con dâu con rể và các cháu hộ niệm cho Bồ Tát sơ phát tâm NGUYỄN THỊ MAI xuốt 24g/24g BTSPT đã Niệm Phật tinh tấn nghiệp chướng đã tiêu trừ Phươc huệ tăng trưởng khẳng định:" Danh hiệu Phật là vị thuốc A GIÀ ĐÀ chữa được tất cả bệnh tật của chúng sanh trong kinh Niệm Phật thành Phật."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét