Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

LẬP ĐÀN HỘ NIỆM

Gia quyến cùng BAN HỘ NIỆM BON SAI lập đàn Hộ niệm cho Bồ Tát sơ phát tâm NGUYỄN THỊ XUÔI . Pd: Nguyên Đồng SN;1931 Tại xã Tiến Lợi - Phan Thiêt - Bình Thuận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét