Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

BAN HỘ NIỆM B0N SAI

Đức Phật dạy:"Đừng tin tưởng một điều gì vì phong văn. Đừng tin tưởng một điều gì vin vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì có được nhiều người nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận điều ấy đúng. Đừng tin tưởng một điều gì cho ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta.Đùng tin tưởng bất cứ điều gì chỉ vin vào uy tín các thầy dạy các ngươi. NHƯNG CHỈ TIN TƯỞNG CÁI GÌ MÀ CHÍNH CÁC NGƯƠI ĐÃ TỪNG TRẢI, KINH NGHIỆM VÀ NHẬN LÀ ĐÚNG, CÓ LỢI CHO MÌNH VÀ CHO KẺ KHÁC.Chỉ có cái đó mới là đich tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các ngươi hãy lấy đó làm chỉ chuẩn." kinh Anguttara Nikaya

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét