Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

BỒ TÁT SPT. PHẠM VĂN TÀI

Lúc 15g ngày 17.10.2017 Gia quyến cùng Ban hộ niệm Bon sai lập đàn hộ niệm cho Bồ tát sơ phát tâm. PHẠM VĂN TÀI pd; Diệu Âm SN; 1927 tại phường Lạc Đạo Phan Thiết Bồ tát bị tai biên lần thứ ba lúc 11g tái phát được gia đình chở đến cấp cứu tại bệnh viện An Phước chụp cắt lớp (M.R.I) bác sỹ xác định NÃO ĐÃ CHẾT. PHỔI NÁT HẾT. Sau 7 tiếng mê man bất tỉnh được gia quyến cùng BHN xưng niệm Thánh hiệu vạn đức hồng danh A DI ĐÀ PHẬT hộ niệm đã tỉnh lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét