Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

LẬP ĐÀN HỘ NIỆM CHO BTSPT NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH PD: Liên Hoa

 


 A DI ĐÀ PHẬT Gia quyến cùng BHNBon Sai lập đàn hộ niệm cho Bồ Tát sơ Phát Tâm .NGUYỄN  THỊ  PHƯƠNG ANH . PD; Liên Hoa sinh nãm 1962 cư ngụ tại Long Son Mũi Né Phan Thiết bị bệnh ung thư Vú giai đoạn cuối di căn làm mắt mù hẳn .Do vậy Tổ Sư Ấn Quang đã nói;" chúng ta giúp cho người bệnh sắp lâm chung Niệm Phật cầu Vãng Sanh Cực Lạc là giúp cho một người Thành Phật là thay mặt Đức Phật Độ thoát chúng sanh liễu sanh thoát tử Công đức không thể nghĩ bàn do gieo nhân thành Phật mà chúng ta thành tựu được Phật quả khi mãn báo thân này đó là quy luật nhân quả có Nhân Tất có Quả".


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét