Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

NGÀY HỘ NIỆM THỨ 21

Với tấm lòng Đại từ, Đại bi thương chúng sanh như con một Đức Phật đã chỉ rõ muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi không gì hơn Vãng sanh Cực Lạc, muốn Vãng sanh Cực Lạc không gì hơn pháp môn Niệm Phật vì A DI ĐÀ PHẬT chính là Phật tánh của chúng sanh bị Ngũ Dục, Lục trần che phủ nên không thể hiển bày do vậy phải niệm danh hiệu Phật để khơi dậy Phật tánh chuyển hóa Vô minh thành Giác ngộ sinh tử thành Niết bàn tỷ như gạo nấu thành cơm vậy.A DI ĐÀ PHẬT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét