Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

TẠI SAO PHẢI HỘ NIỆM

Kinh Địa Tạng phẩm thứ 8 Các vua Diêm La và Quyến thuộc khen ngợi, chủ Mạng Quỷ Vương đã bạch với Đức Phật rằng ;" Những người làm thiện ở cõi Nam diêm phù đề, đến lúc sắp chết cũng còn có trăm ngàn Quỷ Thần trong ác đạo, biến ra Cha, Mẹ hoặc quyến thuộc dẫn dắt thần hồn người chết khiến họ lạc vào ác đạo, huống gì những kẻ sống đã tạo nghiệp ác. Nhưng hàng quyến thuộc vì hô niệm danh hiệu Phật thì người chết thoát khỏi ba đường ác, các Ma, Quỷ, ác thần đều phải rút lui giải tán."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét